Blog Image

dyslexi fallerejblogg

Gunillas åsikter

- Välkommen!

hem och skola

föräldrar - barn Posted on %PM, May 15 2012 22:58:03

Jag har blivit kritiserad för mycket, men aldrig för att ta för lite betalt.

Vi har nämligen en tanke om, att istället för att göra som alla andra och låta skolor och institutioner betala ett mycket högre pris, så gör vi tvärtom.

Således kostar t.ex. En Kvart Om Dagen – böckerna något mindre för skolor.

“Varför då? Det är väl korkat att inte mjölka ur skolorna så mycket som möjligt, det är ju ändå våra skattepengar? Dessutom borde inte föräldrar behöva betala nånting, för det ska faktiskt skolan ta hand om. För övrigt är det inte rättvist – skolan ska vara kostnadsfri och alla ska rätt till samma material.”

Detta är bara en mycket liten del av allt jag fick höra. Stora delar av föreläsningen var dessutom av sådan art att den inte lämpar sig för återgivning i detta forum. Inte i något annat forum heller för den delen.

Hur var det då med tanken?

Jo, eftersom förlag bara får produktionsstöd för material som görs för målgruppen skolor, så finns det helt enkelt ingen ekonomi i att ta fram material avsett i första hand för föräldrar. Annars hade ju de stora förlagen gjort det för länge sedan.Det krävs eldsjälar som orkar.

Det går alltså inte att göra billigt material om huvudmålgruppen är föräldrar.Rättvisa kan man hur som helst inte prata om, när vissa barn tyvärr måste träna och jobba mer än andra.

Men, nu har vi ju väldigt många skolor som kunder också.Tanken är ju att man ska kunna arbeta med materialet både hemma och i skolan – gärna i samverkan.

Vi vill att föräldrarna ska trycka på skolan att köpa in t.ex. En Kvart Om Dagen till “Kalle”. Då ökar möjligheterna till samverkan ytterligare. Föräldrarna har ett konkret förslag. Skolan kan uppfylla föräldrarnas önskan om att något konkret blir gjort. En dialog har kommit till stånd och även förhoppningsvis ett samarbete.

Föräldrasamverkan – Hem o Skola

Apropå det, så höllRiksförbundet Hem & Skola fullmäktigemöte nu i helgen. I vanlig ordning gick det stundtals höga vågor i debatten. Vi var på Folkets Hus i Sundbyberg. Ett underbart trähus från 1903 insprängt bland den nyare bebyggelsen. Vi som kom långväga ifrån bodde på Mauds Hotel vilket var en positiv erfarenhet.

En hel del nytt blod valdes in i den interrimstyrelse som ska verka fram till oktober, då ett extra fullmäktigemöte ska hållas. Jag ska inte förekomma och nämna några namn, men ett tillskott från både skolans och näringslivets sfär bådar gott för framtiden. Det är ingen lätt uppgift att buklanda efter Pool Media – skandalen, rensa upp och ut bland gamla hemliga avtal och annan byk, rentvå förbundets namn och rykte samt dessutom kraftsamla med en ganska tom kassakista.

Nu behövs fler medlemmar och fler föräldraföreningar som ansluter sig!!Föreläsning

föräldrar - barn Posted on %PM, September 14 2011 16:20:16

Dyslexiveckan 3 – 7 oktober

Välkomna till Biblioteket i Laholm onsdag 5/10 kl 17:30 – fri entré

“Hjälp mitt barn har dyslexi – ett positivt föräldraperspektiv”

Programmet hittar du här – förmedla gärna till vänner o bekanta!Hem & Skola

föräldrar - barn Posted on %PM, April 12 2011 20:53:59

Den 26 – 27 mars hölls Fullmäktigemöte i Riksförbundet Hem & Skola. En helt ny styrelse valdes, det diskuterades, argumenterades och stundtals gick vågorna höga när förbundets riktlinjer och visioner stakades ut. När alla skiljdes åt på söndagen var stämningen mycket positiv och vi kände oss nog väldigt nöjda allihop.

Idag har vi så mötts av beskedet att banden med det omtalade mediaföretaget nu är klippta och den nya förtroendevalda styrelsen kan påbörja sitt arbete på allvar.

Nu behövs alla medlemmar mer än någonsin, gamla, avhoppade, nya – alla som vill verka för barns särskilda behov, hemma såväl som i skolan!

Länk till Hem & Skola

Bilder från Fullmäktige kommer att läggas i Galleriet på Fallerej Förlags hemsida.Lite av varje

föräldrar - barn Posted on %PM, March 11 2010 23:43:29

Har just landat efter två hektiska dagar på läromedelsmässan i Kristianstad. Björn var med och gjorde ett fantastiskt arbete. Han räddade vårt föredrag genom att snabbt lösa tekniska problem, han har varit en utmärkt ambassadör och säljare samt pigg och positiv från tidigt till sent. Härligt att känna sig stolt som mamma!

Katten Agaton som nu blivit ett halvår gammal, har idag varit på läkarbesök. Hädanefter är det gosskören som återstår för honom.
Han var en stukad och trött liten kise som mötte oss när vi kom hem i kväll.
På hundfronten är det lifvadt – Siv löper för första gången och Sture nästan vänder ut och in på sig, stackaren. Det känns som om löpet pågått i mer än en månad nu – måtte det vara över snart!

Våra lokaler är ju under renovering och golvet börjar nu ta form. Längtar efter inflyttning och ordning, lju och plats.

Våren är på väg, även om det skrapas bil på morgonen och termometern visar på mellan 3 och 9 minusgrader. Under julgranen, som fortfarande står kvar i trädgården, blommar vintergäcken lite kaxigt och 2008 års julhyacinter är på väg upp genom tjälen hur det nu är möjligt. -Det finns hopp!samverkan – en vetenskap

föräldrar - barn Posted on %PM, January 14 2010 12:42:50

Läste just om en högskolekurs anordnad av Örebro Universitet i samarbete med Skolverket. Kursen heter “Samarbete med föräldrar” och genererar 7,5 högskolepoäng. Kursen vänder sig till förskole- och skolpersonal: rektorer, förskollärare, lärare, elvhälsans personal, anställda vid såväl grund- och gymnasieskola, kommunal som fristående skola.

SAMARBETE MED FÖRÄLDRAR

Borde inte det ingå i t.ex. lärarutbildningen?
Är inte detta något som borde betraktas som både viktigt och självklart?

Jag läser vidare om målet med utbildningen. Studenterna skall, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att “utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området” Den studerande ska efter avslutad kurs ha “grundläggande kunskaper om det aktuella forskningsläget gällande relationen mellan föräldrar och skola”. De ska även ha “förståelse för betydelsen av och potentialen i ett dialogiskt förhållningssätt i samarbetet med föräldrar”.

Helt otroligt, lärare ska alltså lära sig prata med folk som inte är lärare. Eftersom man ännu inte lärt sig kommunicera med föräldrar och därför inte kunnat få reda på hur de upplever kontakten med skolan, går man en kurs för att lära sig vad forskning på området kommit fram till. Lärare behöver utbildas till att förstå ATT det är viktigt med förädrakontakt och kanske även samverkan.

Man har ju under ganska många år jobbat för att avskärma föräldrar från skolan. Skolan skulle fostra och lära ut allt från social kompetens, moral och etik till konsten att bli en god samhällsmedborgare. Föräldrar skulle helst inte lägga sig i. På läsningens område var det likadant – absolut inte blanda in föräldrar – då blir det fel – vi vet bäst.

Nu har man så smått börjat inse att man från skolans håll kanske behövt både kontakt och stöd från föräldrar. Man har till och med på vissa håll insett att föräldrar är en resurs.
Nedan följer ett par citat kring ämnet. Dessa finns även med i broschyren “Förälder viktigast av allt” som medföljer när man beställer En Kvart Om Dagen-böckerna.

“Det viktiga är att man är intresserad av vad barnet gör i skolan och att man är delaktig. Det är inte så märkvärdigt vad man kan eller inte kan, huvudsaken är att man utvecklar ett föräldraansvar och vågar närma sig skolan. Den svenska skolpolitiken har under de senaste åren skrämt bort föräldrarna genom att mer och mer ta över fostran av barnen.
– Det är faktiskt inte skolan, utan föräldrarna, som ska fostra barnen. på det här viset ger man föräldrarna dåligt självförtroende och talar om för dem att de inte duger, när det i själva verket är tvärtom.”
Lennart Grosin docent ped. inst. Stockholms Universitet

“Många föräldrar har under årens lopp frågat läraren om de kunde öva läsningen hemma. Förr blev svaret inte sällan negativt. `Det är kanske bättre att vi tränar intensivare i skolan. det är så viktigt att man lär sig på rätt sätt´, var inget ovanligt svar. Många lågstadielärare, som det hette då, har varit rädda för att barnen skulle lära sig på fel sätt, t ex genom att använda bokstavsnamn istället för ljuden, dels för att föräldrarna skulle ställa för stora krav på barnen och därigenom skapa olust hos barnet för läsning.”
Egon Nordman leg psykolog och pedagog Växjö Universitet

Det där med att “lära sig på fel sätt”. Borde det inte då vara en självklarhet för skolan att informera föräldrarna om hur man jobbar i skolan? Tänkte på det här fenomenet med ” tio-kamrater”, hur många föräldrar känner/kände till det, och förstod vad det innebar? Ska man som förälder hjälpa till med t ex matteläxan, är det ju en fördel om man kan ställa upp tal på samma sätt som man gör i skolan. Då måste ju föräldrar få information om det, eller hur.

Anställ folk som arbetar med information, kommunikation och föräldrakontakt. Lärarna har tydligen ingen utbildning för det och även om de både kan och vill, så räcker inte deras tid till.välkommen !

föräldrar - barn Posted on %PM, January 08 2010 17:36:26Lucia

föräldrar - barn Posted on %AM, December 14 2009 01:15:54

Man vet aldrig riktigt om och i så fall när ens tonåringar har humor eller inte. Det varierar och svänger lika snabbt som humöret. Som förälder är man i vilket fall som helst ruskigt pinsam och det kan ibland göra det hela ännu roligare. jag och maken valde att väcka våra tonåringar med vacker sång och om möjligt ännu vackrare Lucia med tärna. Deras miner var obetalbara!!hemmets roll för inlärning

föräldrar - barn Posted on %AM, October 15 2009 09:43:54

Skrev ett långt inlägg här i natt, men när jag tryckte skicka fick jag ett flopp, så var allt bara borta och jag uppmanades att kontakta systemadministratör angående min nätverksanslutning. Grrrr!

Nåväl – hemmets roll för barnens läsinlärning. Det är ingenting nytt egentligen. I mer än 300 år har svenska folket varit läskunniga. Under det mesta av den tiden har läsinlärningen skett utanför skolan. Husbonden var ansvarig för att barn och tjänstefolk lärde sig läsa. Hemundervisningen såväl som husförhören (tycka vad man vill om dessa) har betytt väldigt mycket för den breda läskunnigheten.

Förskolastadgan från 1842 uttalade till exempel att läskunnighet var ett inträdeskrav för skolan. Huruvida det är bra eller dåligt ska vi inte gå in på nu, men ett är ju säkert. Idag råder uppenbar förvirring kring detta och barn från olika F-klasser har helt olika förkunskaper, något som ställer till det allvarligt för många. De stackare som hamnar i en klass där “alla kan utom jag” grundlägger tidigt en dålig självkänsla och en ovilja till läsning. Den onda spiralen kan få fäste: “Jag kan om jag vill, men jag kan inte, alltså vill jag inte”

Innan TV:n kom in i allas hem var det vanligt med högläsning i familjen. Vem ägnar sig åt det numera? Föräldrar läste för sina barn. Det stimulerar både språkutveckling och intresset för böcker. Hur många föräldrar läser för sina barn idag? Möjligen gör man det under tiden man är hemma och är föräldraledig, för då har man tid. I många familjer är det tyvärr så att man inte ens äter middag tillsammans och det finns inte tid för samtal.

Att föräldrar och hemmet därmed många gånger medverkade i skolans lästräning tänkte man kanske inte på.

Annat är det numera, som förälder ska man helst inte lägga sig i överhuvudtaget. Det finns experter som ska ta hand om våra barn från tidig ålder på dagis och sedan vidare i skolan. Nu finns det ju de som menar att skolan havererat och som så smått börjar prata kring föräldrasamverkan och ansvar, men det är fortfarande lite tabu.

Föräldrar är en resurs – både för skolan och för barnen. Hade föräldrar fått bättre förutsättningar och mera information om hur man arbetar i skolan, hade fler kunnat hjälpa och intressera sig för sina barns skolarbete tidigt. Att jobba tillsammans med sitt barn skapar förtroende och gemenskap som är värdefull inte bara just för stunden, utan även som grund i ett längre perspektiv. Barn vill visa vad de kan, att de kan, de vill få uppmärksamhet och beröm, de vill förklara och de vill vara duktiga – åtminstone när de är små.
I en nyligen gjord engelsk undersökning bland 1000 skolbarn i åldern 11 – 14 år och deras föräldrar visar det sig att 40% av föräldrarna upplever stora svårigheter med att få information från sina barn om skolan och skolarbetet. Drygt 80% av föräldrarna ville veta mera om sina barns skolgång, medan mer än en tredjedel av barnen tyckte det var svårt att diskutera skolan med sina föräldrar.

Även om den här undersökningen gjordes i Englend, väcker det en viss oro att dessa föräldrar i så hög grad upplever att deras barn avvisar dem när de vill veta hur det har varit i skolan. Barnen vill helt enkelt inte att föräldrarna förhör dem om livet utanför hemmet. Hur blev det så? och varför?

Föräldrasamverkan är ett ord som förekommer i skollagen. Hur yttrar detta sig mera konkret, förutom något föräldramöte per termin och ett utvecklingssamtal som oftast inte ger någonting?

Ingår föräldrasamverkan i lärarutbildningen?