Blog Image

dyslexi fallerejblogg

Gunillas åsikter

- Välkommen!

Inget Hokus Pokus

Träning träning träning Posted on %PM, March 16 2011 23:59:44

Fallerej Förlag har hela tiden som alla vet förordat konkreta lösningar. Hela En Kvart Om Dagen – konceptet bygger på att hjälpa föräldrar hjälpa sina barn. Alla med läs- och skrivsvårigheter har inte dyslexi men alla med dyslexi har läs- och skrivsvårigheter och, tyvärr behöver dessa barn mera hjälp och mera träning än andra.
Vi tror inte på några genvägar, magiska droppar, dysleximassage, andningsövningar eller mirakelkurer. Vi tror på strukturerad regelbunden träning – det ska vara roligt, det ska uppmuntras och belönas. Texterna ska vara så enkla att barnet upplever att detta är något han eller hon klarar av – självförtroendet ska byggas upp, inte raseras. Inget flum, utan tydlighet, man vet exakt VAD som ska göras, HUR det ska göras och…viktigt, man vet när man är FÄRDIG. Hur ambitiös man än är som förälder, gör inte misstaget att; eftersom det går så bra så fortsätter vi lite till.
Inte en massa kringverk, inte tusentals bilder, inga ljudeffekter – bara texten.

Men, vad säger forskarna och expertisen då?

———————————————————————————————————–

Pedagogiska metoder och hjälpmedel för yngre barn

Enligt Mats Myrbergs konsensusprojekt* finns det en rad viktiga generella faktorer i en lyckad läs- och skrivpedagogik för yngre barn med dyslexi. Bland annat följande:

– Det är viktigt att man ägnar mycket tid åt läs- och skrivinlärningen.

– Det är viktigt att de specialpedagogiska insatserna sätts in tidigt för att eleven inte ska hinna drabbas av en negativ självbild eller fastna i användandet av verkningslösa strategier.

– Det är viktigt att eleven får känna att han eller hon lyckas i sitt arbete “Jag kan”.

– Läslusten är viktig för att eleven ska känna motivation att lära sig läsa.

– Läraren måste för att bedöma var i sin läs- och skrivutveckling eleven befinner sig, uppmärksamma och förstå de strategier eleven använder för att klara sina uppgifter och därifrån hjälpa eleven vidare i sin utveckling.

– Läraren måste också känna till och bemästra olika metoder för att hjälpa barn med dyslexi. Det finns ingen universalmetod, alla barn lär sig bäst på olika sätt.

– Det är viktigt att eleven får en-till-en undervisning av sin lärare.

– Det är viktigt att eleven får träna sina fonologiska förmågor.

– Datorbaserat stöd till eleverna kan också vara till stor hjälp om det används rätt.
Datorn får inte ersätta kommunikationen med läraren, programmet får inte heller vara för svårt att hantera.

– Det är viktigt med upprepad högläsning där eleven får läsa samma text flera gånger och känna att det går bättre och bättre, samtidigt som det blir tydligt för läraren vilka fel som blir kvar och alltså är de största stötestenarna för eleven.

* Konsensusprojektet ger svenska läsforskares samlade mening inom läs- och skrivsvårigheter, läs- och skrivinlärning och läs- och skrivinlärningspedagogik. Inom projektet arbetar forskare med bakgrund inom pedagogik, psykologi, medicin och stråkvetenskap. Syftet är att bringa reda i var forskningen står i frågor kring dyslexi och övriga läs- och skrivsvårigheter, samt att skapa en så samstämmig syn i forskarvärlden som möjligt.

———————————————————————————————————

Ändå finns det aktiva inom de stora dyslexiföreningarna som menar att det “inte är lönt” med träning för den som verkligen har dyslexi och att man istället enbart ska fokusera på kompenserande hjälpmedel…Ny forskning med mera

Träning träning träning Posted on %PM, October 07 2010 17:38:29

Ny forskning vid Göteborgs universitet har kommit fram till att:

Intensiv träning är bra för barn med läs- och skrivsvårigheter.

Första tanken som slår mig är givetvis -Vad var det jag sa.
Nästa tanke är ju att…suck, det är väl självklart. Mindre träning leder ju ingenvart och att inte göra något alls kan ju knappast vara något alternativ. Lite trött blir man, men det är klart – nu är ju tesen s.a.s bevisad.

“Strukturerad och individuell undervisning gav signifikanta framsteg för de här barnen. Läs- och skrivsvårigheter leder ofta till låg självuppfattning och dåligt självförtroende vilket ytterligare kan försvåra barnens läsinlärning. Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt göra kraftfulla insatser för att bryta den onda cirkeln.”

——————————————————————————————————–

Tack alla ni som kom till Hässleholms bibliotek i tisdags. Några av er har jag pratat med på telefon och några har jag mailat med – kul att träffas i verkligheten.
Jätteroligt också att få positiv feedback och positiv respons.
Det är det som gör att man orkar fortsätta.
Den här verksamheten kräver tid, pengar, engagemang och mycket arbete. Det krävs att man är halvgalen och hängiven, samt att man är beredd att leva på svältgränsen.

———————————————————————————————————

En som inte behöver bekymra sig om sånt är Stallpantern från Herrestad – Agaton.
Han har fått ett nytt trevåningshus i ettårspresent. The Residence har toalett på nedre botten, mysvåning ovanför samt överst en penthousevåning med halkfri matplats. Där ser han helst att det serveras rökt skinka eller kokt fisk.
Nu är han faktiskt inte fullt så bortskämd som det låter – passar inte menyn så får han äta torrfoder. -så det så!Det finns en skola som har en vision…

Träning träning träning Posted on %PM, February 15 2007 19:53:52

Att vara skolan…

Där alla vuxna oavsett yrkeskategori tar sitt vuxenansvar och tydligt markerar gränser för våra ungdomar och därigenom skapar trygghet och trivsel.

Där alla vuxna “bjussar” på sig själva för att det ska bli en bra verksamhet för både vuxna och barn. En skola där man inte räknar minuter.

Som bygger på ärlighet och öppenhet med en förmåga att kunna ge och ta positiv och negativ kritik.

Som främjar föräldramedverkan och tillvaratagande av den resurs som föräldrarna utgör.

Där utrymme finns för att ge en allsidig träning och utveckling av eleverna d.v.s. där man tränar båda hjärnhalvorna dagligen i ett samspel vad gäller personer och ämnen.

Där man gemensamt (personal, elever och föräldrar) vårdar och förändrar den inre och yttre miljön.

Där skola och fritid samverkar och gör eleverna rustade för att kunna ta emot omvärldens och vuxenlivets krav och förväntningar.

Där elever i olika åldrar samarbetar och får större inflytande och möjlighet att påverka sin situation.

Låter det för bra för att vara sant?
Skolan heter Ängkärrskolan och ligger i Solna.
Det är Sveriges enda skola för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter – dyslexi.

Läs mera om deras syn på träning här