Blog Image

dyslexi fallerejblogg

Gunillas åsikter

- Välkommen!

skriva på eller att inte skriva på

Åtgärdsprogram Posted on %PM, February 11 2007 18:57:18

Det här med att skriva på ett åtgärdsprogram.

Det är väldigt viktigt för skolan – vet ni varför?
Jo, det är för att man inte ska kunna komma i efterhand och hävda att man inte har fått den hjälp man har rätt till i skolan.

Det blir ju lite absurt om man då inte följer upp det som står i åtgärdsprogrammet.

Om jag beställer en vara – då skriver jag ju inte på för leveransen innan vara verkligen är levererad, eller hur?

Om skolan föreslår en massa åtgärder som låter jättebra och man skriver att åtgärdsprogrammet gäller från dagens datum t.o.m. till exempel vårterminen åk. 7
Föräldrarna skriver på.
Sen händer ingenting.
Då finns ju underskrifterna där – och skolan kan visa att det minsann fanns ett åtgärdsprogram.

Det måste finnas ett slutdatum för åtgärdsprogram, då man har ett uppföljande möte för att gå igenom vad som har uppnåtts.
“Processinriktat arbetssätt”

Jag anser att ett åtgärdsprogram skall skrivas på när det upprättas.
– Man har godkänt de föreslagna åtgärderna
Sen ska föräldrarna vid det uppföljande mötet skriva under att det man kom överens om verkligen blev gjort.

– Vad är det annars för mening?blandade känslor

Åtgärdsprogram Posted on %PM, February 07 2007 22:21:12

Det är med blandade känslor jag läser det som ska kallas åtgärdsprogram i engelska för sonen. Det står inte vilket ämne det handlar om, inte vilken lärare som är ansvarig och inte heller när det är skrivet eller hur länge det ska gälla. Det framgår inte ens i vilken klass han går. Vi föräldrar har inte tillfrågats och inte heller sonen.

Analys – problembeskrivning:
“Kalle” behöver extra stöd i engelska”

Åtgärd:
“Gå igenom årskurs 6 och 7 under terminen”
“Lägga större tonvikt vid stavning av glosor”

Först blir man ju förbannad eftersom man från skolans håll uppenbarligen inte bryr sig ett dugg om vad eleven verkligen lär sig eller inte. man har tydligen tappat all information sedan tidigare utredningar, diagnoser, elevvårdskonferenser och åtgärdsprogram.
Efter en stund övergår känslorna till ledsamhet. Här har vi i sex års tid kämpat för kommunikation och information vad gäller sonens problematik. Han har diagnosen ADHD och vi har till och med bekostat läkare och psykolog för att medverka vid elevvårdskonferens just för att informera skolpersonalen om vad det handlar om och hur det fungerar. Han har blivit utredd vid logopedmottagningen och har diagnosen “grava läs- och skrivsvårigheter”. För några år sedan föreslog man från skolan att han skulle “slippa” engelskan. Vi motsatte oss givetvis det – engelska är ett kärnämne och han borde beredas möjligheten att läsa muntlig engelska ansåg vi. Så blev det, och i åk. 4 och 5 hade vi en specialpedagog som verkligen engagerade sig och sonen tyckte det var kul.

Inför åk. 6 och högstadiet begärde vi ett möte med den nya skolan, lärare och rektor för att förvissa oss om att information fördes vidare och för att skapa kommunikation skola – hem.
Vi fick veta att de hade allt under kontroll och att det inte fanns någon som helst anledning till oro och att de visste allt om ADHD och dyslexi, så det skulle inte bli några problem

– Känns det igen??