NU ÄR DEN HÄR ! engelska [ lajk itt saonds ]

Nybörjarboken, börja om boken eller för dig som behöver träna mera, enligt som det låter-modellen.

Boken innehåller sex kapitel:

Presentation, jag heter…
Min familj
Några olika djur
Siffror och saker 1-5
Siffror och saker 6-10
Färger

Med boken följer ett aktivitetsblad med tärningar, två för siffror och en med färger.
Alla glosor finns förutom efter varje kapitel, även på tjockare papper längst bak i boken färdiga att klippa ut till kort för optimal träning.

Till boken hör även en “läggare”. Det är en läslinjal, lägga över spalter-pryl eller bokmärke.
I början av boken fyller man i ett avtal där man bestämmer vad som gäller för belöningar och morötter.

Diplom finns färdiga att fylla i och klippa ut.

Efter varje kapitel följer ett prov. Man måste ha minst hälften rätt på provet för att fortsätta till nästa kapitel.