Den 26 – 27 mars hölls Fullmäktigemöte i Riksförbundet Hem & Skola. En helt ny styrelse valdes, det diskuterades, argumenterades och stundtals gick vågorna höga när förbundets riktlinjer och visioner stakades ut. När alla skiljdes åt på söndagen var stämningen mycket positiv och vi kände oss nog väldigt nöjda allihop.

Idag har vi så mötts av beskedet att banden med det omtalade mediaföretaget nu är klippta och den nya förtroendevalda styrelsen kan påbörja sitt arbete på allvar.

Nu behövs alla medlemmar mer än någonsin, gamla, avhoppade, nya – alla som vill verka för barns särskilda behov, hemma såväl som i skolan!

Länk till Hem & Skola

Bilder från Fullmäktige kommer att läggas i Galleriet på Fallerej Förlags hemsida.