Till hösten införs den nya läroplanen för grundskolan med nya kursplaner och nytt betygssystem. Bakgrunden till reformerna är att internationella undersökningar har visat “en försämring av elevernas kunskaper”.

Vår svenska skola har tre uppgifter: kunskap, värdegrund och personlig utveckling.

Svenska elever visar enligt den senaste PISA-rapporten ganska medelmåttiga resultat, därför har man nu beslutat sig för att fokusera mera på – håll i er nu
kunskap!!

Under de första åren i skolan borde den absolut viktigaste uppgiften för skolan vara att lära barnen läsa och skriva.
Utan denna kunskap kommer man inte vidare.
Det är skrämmande att många elever i högstadiet ( utan dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter ) inte ens kan alfabetet och endast läser motvilligt och med svårighet.

Betygen – Man kan halvsova sig igenom de första sju åren i skolan. Sen, i åttan utbryter total hysteri och stress. Allt ska plötsligt betygsättas. Det är prov och arbeten, projekt, grupparbeten och läxförhör.

Föräldrarna – Personligen anser jag ju som bekant att föräldrar är en resurs, inte enbart för sina barn, utan även för skolan. Barn som har sina föräldrar till hjälp och stöd klarar sig bättre i skolan än de barn som inte har sina föräldrar till hjälp. Detta kan inte sägas för många gånger.
Däremot upplever jag, och väldigt många med mig, att skolan inte delar denna uppfattning, att föräldrar är något besvärligt som man inte säger sig ha utbildning i att kommunicera med ( se tidigare blogginlägg ) och att de helst inte ska lägga sig i. Det är inte så väldigt länge sedan som föräldrar fick veta att de minsann inte alls skulle träna läsning med barnen hemma, eftersom det var viktigt att barnen fick lära sig “på rätt sätt”.
Nu verkar det vara annat ljud i skällan om man får tro Familjemagasinets specialpedagog Anna-Therese Winblad:

“Läxor är en del av skolans vardag. Man kan tycka saker om det; det är för mycket läxor, för lite läxor o dyl. Oavsett ståndpunkt har man som förälder ett ansvar att hjälpa sina barn att klara sig så bra som möjligt i skolan och då får man anpassa sig efter det barnets skola / lärare gör.”

Där ser man…

Läroböcker – Om nu skolan ska fokusera på det som den egentligen borde ha ägnat sig åt hela tiden, nämligen att förmedla kunskap, så är det ju kanske på sin plats att ta upp det här med läroböcker. Ska kraven öka i skolan, och om föräldraansvaret existerar, så ökar ju även kraven på föräldrarna.
– Är inte läroböcker nödvändiga då?
Jag läste en mycket bra artikel av Svante Stål på Newsmill, här kommer ett smakprov:

” I dagens skola följs inga läroböcker utan det mesta av undervisningen sker via stenciler ( A4 kopior ), p.m med arbetsuppgifter, ibland kopior från avsnitt i läroböcker, ofta hänvisningar till sidor på internet. Ibland kan läroböcker lånas ut med då får eleverna inte idka studieteknik ( avser ex. understrykningar,
min anm. ) i dessa och ofta får böckerna inte tas hem… När jag frågar min son i högstadiet, “vad jobbar du med i skolan nu?” griper han i bakfickan på jeansen och drar fram ett 10-tal osorterade, hopknycklade stenciler. Hur kan man hjälpa barnen med skolarbete när allt är en enda röra av udda stenciler?”

Artikeln heter Projektarbete till döds och du hittar den här:
http://www.newsmill.se/artikel/2010/11/23/projektarbete-till-d-ds-i-dagens-skola