“De flesta människor använder mer kraft till att prata om sina problem,
än till att försöka lösa dem.”

Läs som det låter – metoden är en lösning för dem där den fonetiska skriften inte är något alternativ. Hur låter orden nu igen?
Här får man möjlighet att direkt kunna läsa ord och meningar. En omedelbar känsla av “jag kan”som är så viktig. Modellen ger även stöd åt de föräldrar som själva kanske inte använder sin engelska så ofta att hjälpa sina barn.

Boken innehåller 100 små texter i tre olika storlekar och typsnitt.
Längst ner finns texten ljudenligt återgiven [ lajk itt saonds ] i rött.
På varje motstående sida under skrivlinjerna finns den svenska översättningen i grönt.
Precis som i En Kvart Om Dagen – böckerna innehåller A Quarter A Day färdiga avtal och diplom.

Den ljudenliga modellen är inte, och kan inte vara exakt.
Vi har dock valt att se till målet snarare än vägen.
Det är inget alternativ att försöka lära barn med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter den fonetiska skriften. Kan den ljudenliga modellen hjälpa barn som helt tappat tron på att de någonsin kommer att kunna lära sig engelska, så har vi lyckats.