Läxors vara eller icke vara har debatterats i åratal.

Det som inte diskuterats lika mycket är typen av läxor.

1. Man i skolan gått igenom ett moment eller ett avsnitt så att alla är med, har lyssnat och förstått. Man har gjort uppgifter eller på annat sätt arbetat med det man gått igenom. DÄREFTER har man gett eleverna i läxa att göra fler liknande uppgifter hemma, eller att helt enkelt läsa igenom och plugga in det man gått igenom under lektionen. Då har alla elever en faktisk möjlighet att verkligen kunna göra sina läxor.

2. Men, om man i skolan går igenom ett kapitel, det kan gälla såväl kemi som historia och sedan ger eleverna i läxa att läsa och lära följande kapitel. Då faller den möjligheten för många elever. De som har språkliga problem, föräldrarna kanske inte pratar svenska och kan inte hjälpa till. De som har läs- och skrivsvårigheter har ofta mycket svårt att gå igenom en helt ny text och försöka ta till sig innehållet. Sen finns det de som helt enkelt inte förstår innehållet. Då är eleverna helt beroende av hjälp hemifrån eller från annat håll. De har inte en faktisk möjlighet att göra sina läxor. Det finns föräldrar som inte är hemma, inte har tid, inte anser sig kunna. Det finns faktiskt föräldrar som inte bryr sig, som själva har en mycket negativ uppfattning och erfarenhet av skolan och som överför denna attityd till sina barn.

Ingrid Westlund, docent i pedagogik på Linköpings universitet:

“-Lärare i allmänhet problematiserar inte läxorna. På lärarutbildningen jobbar de inte med läxor, så det kommer ut lärare som ger samma läxor som de förmodligen själva har fått i skolan. Lärarna funderar inte heller över vilka uppgifter som lämpar sig att vara läxor. Läxor ges av hävd.”

Vissa skolor har läxhjälp på skolan efter skoltid. Ofta i skolans bibliotek där det finns en eller flera elevassistenter på plats. Det finns elever som är mycket positiva till detta och som menar att utan denna hjälp hade de inte gjort några läxor alls.
En elevassistent på Lindängeskolan i Malmö säger: -Jag tar det inte längre som en självklar grej att läxorna ska ligga på hemmet.”

Men, hur många föräldrar till högstadieelever upplever det som att de faktiskt förväntas hjälpa till med ungdomarnas läxor? Hur många lever i tron att det räcker med att tjata och fråga ungdomarna om läxorna är gjorda, alternativt OM de har några läxor. Hur många ungdomar ber sina föräldrar om hjälp?