Jag är medlem i ett antal föreningar som rör föräldraskap, barn, skola, funktionshinder och dyslexi, bland andra:

FMLS – Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter.
Attention – intresseförening för vuxna och barn med neuropsykiatriska funktionshinder.
FdB – Föräldraföreningen dyslektiska barn

Under alla dessa år har jag slagits med och för dagispersonal, assistenter, skola, BUP, utredningsteam och “expertpedagoger”. Nu har jag insett att jag även måste slåss mot de föreningar som säger sig vilja hjälpa föräldrar i samma situation i deras kamp. Visst är det fantastiskt!

För några år sedan tog jag kontakt med en av dessa föreningar för att berätta lite om Fallerej Förlag och om En Kvart Om Dagen-böckerna. Jag kontaktade en man som jag kände sedan tidigare i Malmö. han var mycket postitiv och lovade att han skulle lämna vidare till den kontaktperson, en kvinna, som har ansvar för barn, ungdomar och skola. Hon hörde aldrig av sig, så jag sökte upp henne. Då fick jag mycket torrt veta att: Det här var ingenting som t.ex. hade kunnat hjälpa hennes dotter. PUNKT

Nu är det ju så att det som inte fungerar för den ene, kan vara helt perfekt för någon annan. Man kan ju tycka att en förening som denna borde ha en öppen och positiv attityd till konkreta lösningar och till föräldrainitiativ – men tydligen inte.

Ett annat exempel är när jag besökte Dyslexicentrum i Ystad. Jag tänkte att det vore vettigt att berätta för dem att Fallerej Förlag finns i deras närhet. Jag hälsade helt enkelt på och berättade lite om förlaget och om En Kvart Om Dagen-böckerna.

Då får jag frågan: -Och du tror inte att skolan klarar av sånt här?

…suck! Nej, det tror jag inte att man alltid gör, eller rättare, det vet jag att de inte alltid gör. Vilken underbar attityd för övrigt!

Igår var det så dags igen. Denna veckan är det Europeiska Dyslexiveckan och Dyslexisamverkan Skåne, där alla föreningarna ingår, har ett digert program på Malmö Stadsbibliotek. Undertecknad for givetvis dit för att titta och för att lyssna på ett föredrag. Jag passade på att ta med mig en affisch gällande ett föredrag kring föräldraskap, läs- och skriv, läxläsning med mera samt en bunt broschyrer om En kvart Om Dagen-böckerna. Lite försynt frågade jag om det gick bra att sätta upp, respektive lägga dem där. De hör ju till ämnet i allra högsta grad. Ovan nämnda kvinna var där, tog tag i en av affischerna, tittade på den och sedan på mig och säger vasst och lite nedlåtande: Och vilken roll har DU i det här?

Min dotter som var med hoppade till och tittade med stor uppmärksamhet först på henne och sedan på mig. Hon frågade mig när vi var på väg ut: -Vad var det med henne?

Jag kan inte annat än beklaga en förening som har en kontaktperson med så uttalat oprofessionell attityd och en så självgod och dogmatisk inställning till vad som kan vara till hjälp för barn och deras föräldrar.

Kanske är det jag som överreagerar? Nämnda kontaktperson kanske har den här attityden mot alla? Hon kanske alltid låter vass och nedlåtande?
I så fall är det ju ännu mera beklagligt.

Jag är tveksam till om jag har lust att besöka Malmö Stadsbibliotek ikväll igen, och jag är definitivt tveksam till om jag kan rekommendera föräldrar medlemskap i denna förening. I vilket fall, så kommer jag att berätta om dessa erfarenheter i mina föredrag.

Gunilla