Sydsvenska Dagbladet 4/10 C2 Lund

Barn med dyslexi tvingas vänta över ett år på att få diagnos. Till skillnad från andra kommuner har Lund inget eget utredningsteam.
– Visst är det fantastiskt? Undrar om inte det är samma fenomen som det här med “en bra skola”?

Louise Rehn Winsborg är ordförande i Lunds utbildningsnämnd. Enligt henne finns det kritik mot kommunen, att föräldrar måste slåss för mycket mot skolan för att få den hjälp de har rätt till. – Det händer att barn hinner nå gymnasiet utan att ha fått hjälp, vilket våra specialpedagoger är irriterade på, säger hon.

Undertecknad undrar då hur många barn som INTE når gymnasiet för att de inte fått hjälp. En intelligent ungdom som inte fått G i svenska eller engelska är inte behörig och blir då hänvisad till IV-programmet och ska där inhämta kunskap tillsammans med andra ungdomar som kanske varken vill eller kan någonting.
Stimulerande – uppmuntrande !! IV-programmen ska ju dessutom försvinna.

Specialpedagogerna är irriterade. !!!
Är det pedagogerna man ska tänka på i första hand?
Som förälder är jag nog mer än irriterad.