Bland mina sparade artiklar hittade jag Socialstyrelsens beslut att inte betrakta de två läkare som sytt ihop en patients grovtarm med urinblåsan som någon risk i sin fortsatta yrkesutövning.

“Patienten drabbades av flera komplikationer efteråt”
– Jo, det verkar ju föga förvånande…

En av läkarna har sagt att han vid tiden för ingreppet hade privata problem och var “mentalt ur slag”. Dessutom fick han under delar av ingreppet stå ensam vid operationsbordet.

Tydligen lever vi i ett samhälle där ingen enskild behöver ta något eget ansvar alls.

Skolan ska ansvara för fostran. Lånar man en massa pengar för konsumtion är det låneinstitutet som ska ta ansvaret. Föräldraansvaret, hur är det med det?

Vad händer om man översätter läkarmissen till skolans värld?
Läraren var stressad och mentalt ur slag.
Läraren var ensam med hela klassen.
Läraren anser sig vara pedagog snarare än ledare och klarade inte av att leda gruppen, dessutom är läraren inte utbildad i ledarskap och kanske inte heller har någon förmåga att leda. Förmedlande av kunskap kommer i andra hand där ordningsfrågor och säkerhetsaspekter är av akut karaktär.

Om eleverna drabbas av “komplikationer” – vems är felet då?

Och…vem ska åtgärda dem ?