Ägnat förmiddagen åt att läsa FöräldraLivs forum. Där fanns en fråga om hur man hjälper ett barn med dyslexi bäst. Det undrar forskarna också – och det är ju en fråga som inte helt enkelt kan besvaras .

Det jag fann anmärkningsvärt var att relativt många hänvisade till BUP och till utredningar, så att barnet skulle få hjälp av speciallärare!

För det första, så är speciallärare och specialpedagog inte samma sak.
För det andra verkar den allmänna uppfattningen vara att en specialpedagog är en person som sitter inne med patentlösningen som snabbt “botar” barnet från sina läs- och skrivproblem.

– Så är det inte!