En bra skola

När jag hamnar i diskussioner kring skolans insatser för barn med funktionshinder får jag ofta höra: -Ja, men dina barn går ju i en bra skola!

En “bra skola” – vad är då det?

Jo, det är när genomsnittsresultaten vid de nationella proven ligger lite högre än på andra skolor i landet. Media och inte minst kvällspressen brukar frossa i att publicera listor över prestigeskolor respektive bottennapp. -Men om resultaten är högre, då är det ju en “bra skola” väl? Jo, det kan man ju naturligtvis tycka.
Det kan ju också vara så att skolan ligger i ett område där flertalet barn och ungdomar kommer från välutbildade och studievana/motiverade familjer. Där det i själva verket är föräldrarnas påverkan och insatser som resulterat i ett högre snittbetyg på de nationella proven.

Många tror också att “en bra skola” gör mer och satsar mer på de barn som är i behov av särskilt stöd. Är det verkligen så? Tyvärr har jag motsatta erfarenheter. Eftersom skolan ändå har ett så pass “bra resultat” så gör det inte så mycket om några elever inte når upp till målen, eftersom det inte påverkar statistiken i någon större utsträckning.
Man skriver samman ett åtgärdsprogram som i bästa fall är värt namnet, placerar eleven i en mindre undervisningsgrupp – och vips – är “problemet” löst.

Att sedan en elev med bland annat dyslexi ska läsa engelska tillsammans med andra elever med helt andra problem i en grupp där alla är på olika nivåer och specialpedagogen inte är språklärare är väl helt i sin ordning. Att åtgärdsprogrammet inte har något slutdatum där man har för avsikt att följa upp “åtgärderna” spelar väl mindre roll. Att den föreslagna åtgärden kan bestå i att man ska hinna med två årskurser på en termin är väl jättebra – det visar ju på pappret i efterhand att skolan verkligen har tillhandahållit den utbildning man är skyldig att ge. Då kan ju inte föräldrarna komma och gnälla i efterhand.

Jag hade en diskussion med en lärare kring den här typen av “specialundervisning”, där jag menade att målet ju måste vara att eleven verkligen tillägnar sig kunskap – inte bara bläddrar igenom en bok på kortast möjliga tid. Huvudmålet måste ju vara att eleven ska gå ut grundskolan med godkänt i ämnet, i det här fallet engelska som är ett kärnämne.
Svaret jag fick var att: “det går alltid att trixa så att han kommer in på gymnasiet”.

Detta innebar enligt läraren, att skolan skriver i avgångsbetyget att eleven har de här och de här problemen, men om han INTE hade haft det, hade han kunnat tillägna sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt och därför blir han godkänd.

Det är kanske det som är en “bra skola”.