På DN Debatt från den 13 februari kräver Lärarnas Riksförbund en total översyn av dagens lärarutbildning. Efter noggrant övervägande konstaterar förbundet att den nya utbildningen från 2001 är ett misslyckande.

Läs från tidningen Skolvärlden sid 33 här

Läs Ledaren i Svenska Dagbladet här

Läs artikeln på DN Debatt här

Jag har roat mig med att läsa större delen av alla kommentarer kring den här artikeln och referaten av den. Det jag tycker är upprörande är att man ser LR:s utspel ur antingen ett politiskt perspektiv eller ur de lärarstuderandes perpsektiv. Nästan inga av kommetarerna kring detta har berört våra barn och ungdomar!!!! Det är ju dem de drabbar – det är ju deras framtid det handlar om. Hur väl eller dåligt de är rustade för sin framtid och eventuella fortsatta studier.
Man vågar inte heller ta upp en så tabubelagd fråga som:

– Är alla lärarstuderande verkligen lämpliga att bli lärare ?

Man pratar ofta om “behöriga” lärare. Det är naturligtvis bra att man vill ha någon sorts garanti eller certifiering – men det blir ju lite löjligt när dessa “behöriga” lärare sedan ska undervisa i ämnen som de inte är utbildade för.

Ännu hemskare blir det för en del av alla dessa elever som behöver “särskilt stöd” . Det är praktiskt för skolan att bara sätta dessa elever i en mindre grupp och tro att allt är löst. Många “läser” språk utan varken språklärare eller specialpedagog. Hur många föräldrar vet skillnaden på en speciallärare och en specialpedagog? Vilka garantier har man som förälder för att den som håller i det särskilda stödet verkligen är specialpedagog eller för all del behörig lärare. Det kanske bara är någon ur skolans peronal vem som helst som det är möjligt att schemalägga just där och då.