Att vara skolan…

Där alla vuxna oavsett yrkeskategori tar sitt vuxenansvar och tydligt markerar gränser för våra ungdomar och därigenom skapar trygghet och trivsel.

Där alla vuxna “bjussar” på sig själva för att det ska bli en bra verksamhet för både vuxna och barn. En skola där man inte räknar minuter.

Som bygger på ärlighet och öppenhet med en förmåga att kunna ge och ta positiv och negativ kritik.

Som främjar föräldramedverkan och tillvaratagande av den resurs som föräldrarna utgör.

Där utrymme finns för att ge en allsidig träning och utveckling av eleverna d.v.s. där man tränar båda hjärnhalvorna dagligen i ett samspel vad gäller personer och ämnen.

Där man gemensamt (personal, elever och föräldrar) vårdar och förändrar den inre och yttre miljön.

Där skola och fritid samverkar och gör eleverna rustade för att kunna ta emot omvärldens och vuxenlivets krav och förväntningar.

Där elever i olika åldrar samarbetar och får större inflytande och möjlighet att påverka sin situation.

Låter det för bra för att vara sant?
Skolan heter Ängkärrskolan och ligger i Solna.
Det är Sveriges enda skola för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter – dyslexi.

Läs mera om deras syn på träning här