Läs artikel/ledare av Mona Hillman Pinheiro

Hon är VD för Föreningen Svenska Läromedel

Länk här