Det är med blandade känslor jag läser det som ska kallas åtgärdsprogram i engelska för sonen. Det står inte vilket ämne det handlar om, inte vilken lärare som är ansvarig och inte heller när det är skrivet eller hur länge det ska gälla. Det framgår inte ens i vilken klass han går. Vi föräldrar har inte tillfrågats och inte heller sonen.

Analys – problembeskrivning:
“Kalle” behöver extra stöd i engelska”

Åtgärd:
“Gå igenom årskurs 6 och 7 under terminen”
“Lägga större tonvikt vid stavning av glosor”

Först blir man ju förbannad eftersom man från skolans håll uppenbarligen inte bryr sig ett dugg om vad eleven verkligen lär sig eller inte. man har tydligen tappat all information sedan tidigare utredningar, diagnoser, elevvårdskonferenser och åtgärdsprogram.
Efter en stund övergår känslorna till ledsamhet. Här har vi i sex års tid kämpat för kommunikation och information vad gäller sonens problematik. Han har diagnosen ADHD och vi har till och med bekostat läkare och psykolog för att medverka vid elevvårdskonferens just för att informera skolpersonalen om vad det handlar om och hur det fungerar. Han har blivit utredd vid logopedmottagningen och har diagnosen “grava läs- och skrivsvårigheter”. För några år sedan föreslog man från skolan att han skulle “slippa” engelskan. Vi motsatte oss givetvis det – engelska är ett kärnämne och han borde beredas möjligheten att läsa muntlig engelska ansåg vi. Så blev det, och i åk. 4 och 5 hade vi en specialpedagog som verkligen engagerade sig och sonen tyckte det var kul.

Inför åk. 6 och högstadiet begärde vi ett möte med den nya skolan, lärare och rektor för att förvissa oss om att information fördes vidare och för att skapa kommunikation skola – hem.
Vi fick veta att de hade allt under kontroll och att det inte fanns någon som helst anledning till oro och att de visste allt om ADHD och dyslexi, så det skulle inte bli några problem

– Känns det igen??